พนักงานทั่วไป (ปวช. สาขา ไฟฟ้า สามารถใช้โปรแกรม Autocad 3D)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 ไทรน้อย (นนทบุรี)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ไทรน้อย, อำเภอ/เขต: ไทรน้อย, จังหวัด: นนทบุรี
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 27
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขา ไฟฟ้า
ความสามารถอื่นๆ
1.จบไฟฟ้า
2.ขับรถยนต์ได้
3.อายุไม่เกิน 27 ปี
4.ขอคนพื้นที่ ทำงานไทรน้อย
5.มีใบขับขี่ประเภทรถยนต์
ประสบการณ์: 1 ถึง 3 ปี
รายได้: 10,150 บาท
ลักษณะงาน: 1.ผู้ช่วยช่าง งานด้าน ท่อส่งก๊าซใต้ดิน,ดูแลระบบท่อ
2.งานไฟฟ้า วัด-ตู้เล็กดิไฟล์

จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter