พนักงานทรัพยากรบุคคล(สวัสดิการ)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.คลังพระโขนง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: บางจาก, อำเภอ/เขต: พระโขนง, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
วุฒิ ป.ตรี สาขา ไม่จำกัด
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
สามารถใช้ Ms Office ได้ดี
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
รายได้: 15,000 บาท ค่าพาหนะ 1,500 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน)
ลักษณะงาน: 1 ทำเบิกสวัสดิการและดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานบริษัท
2 จัดฉีดวัคซีนให้พนักงาน มอบทุนบุตรพนักงานเรียนดี
3 และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter