พนักงานตรวจสอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังปิโตรเลียม ปตท. แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: บางจาก, อำเภอ/เขต: พระโขนง, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1. เพศ ชาย อายุ 21 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 - ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา
3. ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
ประสบการณ์: 0-1 ปี
รายได้: 11,000 - 12,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. ตรวจสอบคุณภาพถังแก๊สหุงต้ม
2. คัดแยกถังแก๊สหุงต้มที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และแบบที่ไม่ได้คุณภาพ
3. ขนย้ายและจัดเก็บถังแก๊สไปยังที่ปลอดภัยหรือตามสถานที่ที่กำหนด
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter