พนักงานคุณภาพและตรวจสอบภายใน

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.คลังพระโขนง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: คลองเตย, อำเภอ/เขต: คลองเตย, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: ต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทุกวัน เดินทางไปต่างจังหวัดและพักค้างคืนต่างจังหวัดได้
ประสบการณ์: ถ้ามีประสบการณ์ด้านการตรวจ Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีใบขับขี่และขับรถยนต์ได้
รายได้: 15,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี
ลักษณะงาน: ตรวจนับ Stock สินค้าใน FIT AUTO และร้าน Amazon
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter