พนักงานควบคุมงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร2 ชั้น2 ปตท. สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 21 ถึง 25
ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี
เกรด 2.50
คุณสมบัติอื่นๆ
เงื่อนไขจำเป็น
1.สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้
2.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
3.ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
4. Computer Microsoft office
รายได้: 12,700 - 15,000 บาท
ลักษณะงาน: ตรวจสอบคุณภาพของตัวถังแก็ซวาลว์ ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ เก็บข้อมูลและปัญหาที่พบนำมรายงานผู้บังบัญชาสายงาน
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter