พนักงานควบคุมการผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานผลิตเบเกอรี่ คาเฟ่อเมซอน
ที่ตั้ง: อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: 1. เพศ ชายหรือหญิง อายุ 22 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกรก 2.00 ขึ้นไป
3 .ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
4. หากมีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์: 0 - 1 ปี
รายได้: 15,000 - 22,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. ศึกษาแผนการผลิตของโรงงาน
2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter