พนักงานควบคุมการผลิต

ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: วังน้อย, อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22 - 35 ปี
ระดับการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเป็นทีมได้
มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์ กระตืนรือร้น สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆได้

**ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
รายได้: ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์+ค่ากะ+รายได้อื่นๆ
ลักษณะงาน: ดูและควบคุมกระบวนการผลิต จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ
ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักร
ตรวจสอบคุณภาพ QC / QA
จำนวน(อัตรา): 10
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter