พนักงานคลังสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: วังน้อย, อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22 - 35 ปี
ระดับการศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

รายได้: ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์+ค่ากะ+รายได้อื่นๆ
ลักษณะงาน: ควบคุมตรวจรับ-จ่ายสินค้า ควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ ขนส่งสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า
จำนวน(อัตรา): 10
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter