พนักงานขับรถ

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ไชโย, อำเภอ/เขต: ไชโย, จังหวัด: อ่างทอง
คุณสมบัติ: เพศชาย
สามารถขับรถได้ (มีใบขับขี่ประเภท 3)
อายุ 20-35 ปี
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 10,297 บาท
ลักษณะงาน: งานบริการขนส่ง
จำนวน(อัตรา): 3
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter