พนักงานขับรถ

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: สีคิ้ว, อำเภอ/เขต: สีคิ้ว, จังหวัด: นครราชสีมา
คุณสมบัติ: เพศชาย
อายุ 20 - 30 ปี
วุฒิ ม.6
สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่ประเภท 2)
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 10,300 บาท OT
ลักษณะงาน: 1.ให้บริการพนักงาน แรงงานจ้างเหมา ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น การไปซื้อของ การไปติดต่อหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ฯลฯ
2.ขับรถปฏิบัติการ เช่น รถบรรทุกติดเครน รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซและอุปกรณ์ควบคุมการส่งก๊าซ การระงับเหตุฉุกเฉิน การขนส่งสิ่งของต่างๆ ฯลฯ
3.ช่วยปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรับส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เข้าตรวจพื้นที่ ฯลฯ
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter