พนักงานขับรถส่วนกลาง

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 5
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 25 ปี
ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ถ
ทำงาน จันทร์-เสาร์
คุณสมบัติอื่นๆ
1.สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
2.สามารถขับรถ ทุกประเภทได้เป็นอย่างดี
3.บุคลิกดี การเเต่งการเรียบร้อย
ประสบการณ์: 2 ปี
รายได้: 11,050 บาท + ค่าพาหนะ 1000 บาท และ OT ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พัก
ลักษณะงาน: ขับรถในหน่วยงานกรณี
1. ตามใบงานที่ทางหน่วยงานร้องขอ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังวัด
2.ขับรถรับ-ส่งพนักงาน ปตท.สำนักงานใหญ่ จาก BTS ตามรอบ เช่น ช่วง 7.00 น และ 17.00 น.
3.หลังจากใช้เสร็จ ทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษารถที่ใช้ พร้อมเติมน้ำมันให้เต็มถัง พร้อมใช้งานตลอดเวลา
4.และงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานร้องขอ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter