พนักงานขับรถผู้บริหาร (สะดวกปฏิบัติงานพื้นที่ บางซื่อ,เตาปูน)

ที่ตั้ง: อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 28ปีขึ้นไป
วุฒิ ม.3ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร บุคลิกดี สุขุม เรีบยร้อย ใจเย็น ม่ีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถรับแรงกดดันได้ดี
รายได้: 13,000 - 20,000 บาท
ลักษณะงาน: 1.งานขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
2.งานอำนวยความสะดวกและให้บริการอื่นๆ ที่ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
3.งานบำรุงดูแลรักษารถประจำตำแหน่งฯ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือประจำรถ
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter