พนักงานขับรถทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: รังสิต, อำเภอ/เขต: ธัญบุรี, จังหวัด: ปทุมธานี
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์ 1 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ มีใบขับขี่ประเภท 2 มีใบ Cer ขับรถโฟคลิฟ มีใบ Cer การใช้ปั้นจั่นและบังคับเครน
ความสามารถอื่นๆ ขับรถประเภท รถยนต์ ค.2
ประสบการณ์: 1 ขึ้นไป
รายได้: 10,150 บาท
ลักษณะงาน: งานรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ งานจัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์ ไปยังหน่วยงานภายนอก งานดูแลบำรุงรักษาสภาพรถยนต์
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter