พนักงานการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.คลังพระโขนง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: บางจาก, อำเภอ/เขต: พระโขนง, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ป.ตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขึ่
-ออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 15,000 - 20,000 บาท ค่าประสบการณ์
ลักษณะงาน: 1.ติดต่อลูกค้า เพื่อขอเข้าพบและนำเสนองาน
2.ประยุกต์ปรับเปลี่ยนหรือสร้างสรรค์รายการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4.จัดทำโปรแกรมการเดินทาง
5.จัดทำเอกสารเสนอราคา และควบคุมงบประมาณ
ุ6.จองตั๋ว ซื้อตั๋ว สำหรับการเดินทาง (เช่น ตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วยานพาหนะอื่นๆ)
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter