ผู้ช่วยหัวหน้าทีมดับเพลิง

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1. เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรด 2.50 ขึ้นไป
3. ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
4. มีทักษะภาษาอังกฤษ
5. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
7. ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
8. หากมีใบอนุญาติเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรดับเพลิงจากหน่วยงานราชการ และขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์: 0-1 ปี
รายได้: 15,000 - 30,000 บาท ค่าเสี่ยงภัย ,ค่าชำนาญการ ,ค่าใบรับรองสูงสุด 2ใบ ,ค่าล่วงเวลา
ลักษณะงาน: 1. จัดทำแผนฝึกอบรม และทำการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานีก๊าซNGV
2. ทวนสอบแผนฉุกเฉินและแผนอพยพหนีไฟ
3. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบและอุปกรณ์ดับเพลิง
4. จัดทำบัญชี ควบคุม จัดเก็บ และสำรองอุปกรณ์ดับเพลิง
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter