ผู้ช่วยพนักงานงานบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1. เพศ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป
3. หากมีคะแนน TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ,Microsoft Word ,Excel ,Power point และ SAP
ประสบการณ์: 1 - 2 ปี
รายได้: 16,000 - 18,000 บาท ค่าความสามารถทางภาษา
ลักษณะงาน: 1. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารในการชำระเงินระหว่างคู่ค้า
2. วิเคราะห์รายการบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและระเบียบกรมสรรพากร
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter