ผู้ช่วยนักวิจัย ปตท.สนญ.

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ปตท. อาคารHARMONY
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1. เพศ ชาย อายุ 22 - 30 ปี
2. ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร ,เทคโนโลยีอาหาร หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ
3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4. สะดวกในการเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด
5. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์: 2 - 3 ปี
รายได้: 20,000 - 29,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. ศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีด้านอาหารในอนาคต
2. ศึกษาความเป็นไปได้และจุดคุ้มทุนของโครงการด้านการเกษตร
3. จัดทำแผนงานเพื่อบริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าของโครงการ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโครงการบูสเตอร์
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter