ผู้ช่วยช่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: สีคิ้ว, อำเภอ/เขต: สีคิ้ว, จังหวัด: นครราชสีมา
คุณสมบัติ: เพศชาย
อายุ 20-35 ปี
วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างเครื่องกล, ช่างโยธา,ช่างก่อสร้าง และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 12,704 บาท OT
ลักษณะงาน: - สนับสนุนพนักงาน 12-1 ในการปฏิบัติการ O&M
- งานบำรุงรักษาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
จำนวน(อัตรา): 15
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter