ผู้ช่วยงานกฎหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (ลำลูกกา)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ลาดสวาย, อำเภอ/เขต: ลำลูกกา, จังหวัด: ปทุมธานี
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 25 ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา นิติศาสตร์
คุณสมบัติ
สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ประสบการณ์: 1-2 ปี
รายได้: 16,000 บาท + ค่าประสบการณ์ 2 ปี
ลักษณะงาน: มีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อใช้งาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภาษาอังกฤษพอใช้ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน มีเซ้นในการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter