นิติกร

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร ENCO A ชั้น 6
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 23 - 29ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถทนแรงกดดันได้ ตรงต่อเวลา
บุคคลิกภาพดี สามารถติดต่อและสื่อความได้ดี
ความสามารถ Microsoft office Word Excel Powerpoint
รายได้: 16,011 บาท + ประสบการณ์ 3 ปี
ลักษณะงาน: สืบค้น/ค้นคว้าทางข้อมูลทางด้านกฏหมาย และจัดเตรียมเอกสารทางกฏหมาย ต่างๆ ทั้งกฏหมายปัจจุบัน และกฏหมายที่มีการประกาศใช้ การพิจารณาประเด็นข้อต่อสู้ทางกฏหมาย/คำพิพากษา ยกร่างคำคู่ความทางศาลตลอดจนพิจารณาดำเนินการในชั้นศาล ยุติธรรม และศาลชำนาญพิเศษเป็นไป ตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด สืบค้น/ค้นคว้าข้อมูลทางกฏหมายเพื่อเตรียมเอกสารต่างๆ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter