นักสิ่งแวดล้อม โครงการ Environment

สถานที่ปฏิบัติงาน: ทั่วประเทศ
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, วนศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, พัฒนาชุมชน, Environmental Engineering สาขาที่เกี่ยวข้อง


ประสบการณ์: 0 - 1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยงานวิจัย รวมถึงการยกระดับคุณค่าผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน(อัตรา): 60
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter