นักพัฒนาชุมชนโครงการ Economics

สถานที่ปฏิบัติงาน: ทั่วประเทศ
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สถิติ, สิ่งแวดล้อม, สังคมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์: 0-1 ปี
รายได้: 15,000 บาท
ลักษณะงาน: สนับสนุนงานพัฒนาพลังงานชุมชน พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน งานเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter