ช่างเทคนิค

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: วังน้อย, อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22 - 35 ปี
ระดับการศึกษา ปวส.
ทุกสาขา
สามารถขับรถยนต์,Reach Truck,Fork Lift ได้
รายได้: 12,700 บาท ค่าประสบการณ์+ค่ากะ+รายได้อื่นๆ
ลักษณะงาน: ควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต เครื่องบรรจุ ตรวจสอบระบบ Automation,Electronics บำรุงรักษาระบบ Inbound - Putaway
มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน(อัตรา): 20
สวัสดิการ:

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter