ช่างเทคนิค

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: "เพศ ชาย
อายุ 22 ถึง 26
ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปวส.
สาขา ช่างก่อสร้าง อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ฯลฯ
เกรด 2.50
คุณสมบัติอื่นๆ
1. ต้องมีใบขับขี่ และสามารถขับรถยนต์ได้
2. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
3. ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์
4. พูดจาฉะฉานรู้เรื่องสามารถติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา
ความสามารถอื่นๆ
- ขับรถประเภทรถยนต์ได้
- สามารถใช้งาน Computer Microsoft office
ประสบการณ์: 1 ถึง 3 ปี
รายได้: 12,700 บาท เพิ่มค่าประสบการณ์ปีละ5%
ลักษณะงาน: สนับสนุนงานซ่อมบำรุง วัสดุตกแต่ง งานระบบ อุปกรณ์เครื่องครัวภายใน ร้านเท็กซัส ชิคเก้น ควบคุมงานซ่อมบำรุง
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter