ช่างเทคนิค

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: - เพศ ชาย
- อายุ 19 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
รายได้: 12,700 บาท ค่าวิชาชีพ 3000 , ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าที่พัก
ลักษณะงาน: - สนับสนุนงานซ่อมบำรุง วัสดุตกแต่ง งานระบบ อุปกรณ์เครื่องครัวภายใน ร้านเท็กซัส ชิคเก้น ควบคุมงานซ่อมบำรุงของผู้รับเหมา รายต่าง ๆ
- สนับสนุนการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานทางเทคนิค และอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ ตลอดจนสถานที่
- ติดต่อประสานงานรับเรื่องแจ้งซ่อม จัดทำประวัติเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระบบ สรุปรายงานการปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบำรุง ระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายร้านเท็กซัส ชิคเก้น
- แก้ไข ปัญหาและให้คำแนะนำ ในการใช้งาน ระบบงานทางเทคนิค และอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ ภายในร้านร้านเท็กซัส ชิคเก้น
- เบิกพัสดุ จัดซื้อ จัดหาพัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง และเข้าซ่อมในกรณีเร่งด้าน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวน(อัตรา): 7
สวัสดิการ:
1. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
2. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
3. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter