ช่างเทคนิค

สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันนวัตกรรม (ปตท.วังน้อย)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: วังน้อย, อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22 - 32 ปี
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขา ไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 1 ปี ขึ้นไป
รายได้: 14,000 บาท OT,ค่าเช่าบ้าน
ลักษณะงาน: งานดูแลอาคาร ระบบน้ำ-ไฟ ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่สถาบันนวัตกรรม
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter