ช่างเทคนิค

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรมประปานครหลวง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มหาสวัสดิ์, อำเภอ/เขต: พุทธมณฑล, จังหวัด: นครปฐม
คุณสมบัติ: เพศชาย อายุ18-32 ปี
ประสบการณ์: 0-1 ปี
รายได้: 12,000 - 13,000 บาท OT 15%
ลักษณะงาน: งานซ่อมบำรุง ในกรมประปานครหลวง
จำนวน(อัตรา): 15
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter