ช่างเทคนิคไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ปตท. (จตุจักร)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.เพศ ชาย อายุ 20 - 29 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 0 - 2 ปี "ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่"
ประสบการณ์: 0 - 2 ปี
รายได้: 12,000 - 16,000 บาท เบี้ยขยัน
ลักษณะงาน: 1.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
2.ซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบงานไฟฟ้า
3.ใช้งานและบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter