ช่างเขียนแบบ(DRAFTMAN)

สถานที่ปฏิบัติงาน: บจก.ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม หลักสี่
ที่ตั้ง: อำเภอ/เขต: หลักสี่, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1. เพศ ชาย อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขา ไฟฟ้าเท่านั้น
3. มีประสบการณ์เขียนแบบ 3ปี
4. มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto CAD ,Sketch UP ได้ดี
5. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
6. ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้
7. ทำงานในพื้นที่ กทม. หรือต่างจังหวัดได้
8. หากมีประสบการณ์เขียบแบบโซล่าเซลล์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์: 3 ปีขึ้นไป
รายได้: 12,700 บาท ค่าประสบการณ์และวิชาชีพ
ลักษณะงาน: 1. เขียนแบบระบบโซล่าเซลล์และทำ BOQ
2. สำรวจหน้างานและประเมินรูปแบบการติดตั้ง
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter