ช่างซ่อมบำรุง ประจำสถานีก๊าซNGV ทุ่งครุ

สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานีบริการก๊าซNGVหลัก เขตทุ่งครุ
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ทุ่งครุ, อำเภอ/เขต: ทุ่งครุ, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า ,อุตสาหกรรม ,อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถขับรถยนต์ได้
4.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5.มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
6.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 14,000 - 25,000 บาท ค่าเสี่ยงภัย ,ค่าความชำนาญการ ,ค่าล่วงเวลา
ลักษณะงาน: 1.ควบคุมการทำงานของหัวจ่ายก๊าซNGV
2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสถานี
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter