ช่างชำนาญการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานี NGV รังสิต จ.ปทุุมธานี
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: คลองหนึ่ง, อำเภอ/เขต: คลองหลวง, จังหวัด: ปทุมธานี
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 25 ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปวส.
สาขา สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เกรด 2.3 ขึ้นไป
ความสามารถอื่นๆ
- สามารถขับรถประเภทรถยนต์ได้
ประสบการณ์: 1 ปี
รายได้: 12,700 - 14,000 บาท +ค่าเสี่ยงภัย 1700 บาท +ค่ากะ
ลักษณะงาน: - ตรวจติดตามการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบ PTT NGV Logistics Control
- ควบคุมและติดตาม Alarm จากการปฏิบัติงานขนส่ง
- รวบรวมและจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย
- รับแจ้งและรายงานเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์ที่กระทบต่องานปฏิบัติการผ่านระบบ NGV SMS
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter