ช่างชำนาญการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานี NGV รังสิต จ.ปทุมธานี
ที่ตั้ง: จังหวัด: ปทุมธานี
คุณสมบัติ: 1. เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ ,ไฟฟ้า ,อิเล็คทรอนิกส์
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
4. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
5. มีที่พักเป็นของตนเอง ในบริเวณสถานีNGV รังสิต จ.ปทุมธานี0
ประสบการณ์: ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
รายได้: 12,700 บาท ค่าประสบการณ์และค่าวิชาชีพ
ลักษณะงาน: 1. ติดตามและตรวจสอบการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบ
2. ควบคุมและติดตามสัญญาณเตือนจากการขนส่ง
3. จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย
4. รับแจ้งและรายงานเหตุฉุกเฉินที่กระทบต่อการปฏิบัติงาน
จำนวน(อัตรา): 5
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter