ช่างชำนาญการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. อาคาร 2 ชั้น 3
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22-28 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา
เกรด 2.50
ความสามารถ Microsoft office Word Excel Powerpoint
รายได้: 12,700 บาท
ลักษณะงาน: ถ่ายแบบสถานีน้ำมัน ประจำสำนักงานใหญ่ ดูแลเครื่องถ่ายแบบให้มีความพร้อมใช้งาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter