ช่างก่อสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 7
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขา ก่อสร้าง /โยธา
เกรด 2.50
คุณสมบัติอื่นๆ
- อ่านแบบ / เขียนแบบ Autocad 3 D / ควบคุมการก่อสร้าง / Amazon
- ขับรถประเภทส่วนบุคคล
- Computer Autocad 3 D
รายได้: 12,700 - 14,700 บาท
ลักษณะงาน: งานปรับปรับปรุงภาพลักษณ์ / งานก่อสร้าง /ร้ายน Amazon โดยดำเนินการร่างออกแบบ
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter