ช่างก่อสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 7
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปวส.
สาขา ก่อสร้าง /โยธา
เกรด 2.50
คุณสมบัติอื่นๆ
อ่านแบบ / เขียนแบบ Autocad 3 D / ควบคุมการก่อสร้าง / Amazon
ขับรถประเภทส่วนบุคคล
ประสบการณ์: -
รายได้: 12,700 - 14,700 บาท -
ลักษณะงาน: - งานปรับปรับปรุงภาพลักษณ์
- งานก่อสร้าง /ร้าน Amazon โดยดำเนินการร่างออกแบบ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter