งานสนับสนุนงานสถาปัตยกรรม สำหรับส่วนวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน: PTTOR อาคาร 2 ชั้น 4
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 20 ถึง 30
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
สาขา สถาปัตยกรรม
เกรด 2.50
คุณสมบัติอื่นๆ
- ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรม
- Computer Auto CAD หรือโปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ
- Toeic 550 -750 ขึ้นไป
- มนุษยสัมพันธ์ดี,บุคคลิกภาพดี, สามารถติดต่อและสื่อความได้ดี
ประสบการณ์: 1 ปี ขึ้นไป
รายได้: 20,000 บาท +ประสบการณ์
ลักษณะงาน: งานสชนับสนุนสถาปัตยกรรมสถานีบริการ และร้าน Cafe Amazon
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter