งานควบคุมและกำกับดูแลงานติดตั้งเครื่องจักร

สถานที่ปฏิบัติงาน: PTTOR อาคาร 2 ชั้น 7 + วังน้อย ( ปี 63 พนักงานต้องปฎิบัติงานที่วังน้อยเต็มตัว)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 28 ปี
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขา ปวส. สาขา ดังนี้ ช่างก่อสร้าง / ช่างไฟฟ้า / เครื่องกล/อุตสาหกรรม
เกรด 2.50
คุณสมบัติอื่นๆ
- มนุษยสัมพันธ์ดี,บุคคลิกภาพดี,
- สามารถติดต่อและสื่อความได้ดี
- สามารถขับรถประเภทรถยนต์ได้
- สามารถได้งาน Computer Autocad 3 D
รายได้: 11,700 - 14,700 บาท + ประสบการ OT 10 % ของเงินเดือน + ค่าเบี้ยเลี้ยง 750 บ. (3 วัน) เบิกจ่ายตามจริงภายในวงเงิน
ลักษณะงาน: - งานปรับปรับปรุงภาพลักษณ์
- งานก่อสร้าง
- ร้าน Amazon โดยดำเนินการร่างออกแบบ จัดทำร่างงบประมาณราคาประมาณการก่อสร้าง ตรวจสอบและควบคุมระบบไฟฟ้า
- งานคำนวนโครงสร้าง
- วางแผนและกำหนดขั้นตอนในการก่อสร้าง
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter