งานควบคุมและกำกับดูแลงานติดตั้งเครื่องจักร

สถานที่ปฏิบัติงาน: PTTOR อาคาร 2 ชั้น 7 + วังน้อย ( ปี 63 พนักงานต้องปฎิบัติงานที่วังน้อยเต็มตัว)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 20 ถึง 28 ปี
ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปวส.
สาขา ปวส. สาขา ดังนี้ ช่างก่อสร้าง / ช่างไฟฟ้า / เครื่องกล/อุตสาหกรรม
เกรด 2.50

คุณสมบัติอื่นๆ
- มนุษยสัมพันธ์ดี,บุคคลิกภาพดี, สามารถติดต่อและสื่อความได้ดี
- Computer Autocad 3 D "
ประสบการณ์: -
รายได้: 11,700 - 14,700 บาท + ประสบการณ์
ลักษณะงาน: งานปรับปรับปรุงภาพลักษณ์ / งานก่อสร้าง /ร้ายน Amazon โดยดำเนินการร่างออกแบบ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter