พนักงานบริษัท BSA ได้ร่วมบริจาคสิ่งของการเรียน อุปกรณ์กีฬา ณ ร.ร.วัดชุมพล อ.ป่าพระยอม จ.พัทลุง

เมื่อวันที่ 22-23 พ.ค. 60 ทีมงานพนักงานบริษัท BSA ได้ร่วมบริจาคสิ่งของการเรียน อุปกรณ์กีฬา ร่วมกันทาสีห้องสมุด รั้วกำแพง ถนน ถางพื้นที่รกร้าง…

โครงการ BSA ทำความดีตามรอยพ่อ

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2560 ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคลส่วนภูมิภาค ร่วมกันทำกิจกรรม ทาสีและปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง…

โครงการ “แยกแลกยิ้ม”

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 ทีมงาน BSA ได้เข้าร่วมกิจกรรมCSR ในโครงการ “แยกแลกยิ้ม”  ร่วมกับผู้บริหารจากปตท. ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด จ.สระบุรี โดยได้มีการแจกอุปกรณ์กีฬาและการเกษตร…