โครงการฝึกอาชีพผู้พิการ(มาตรา 35) หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

นายยิ่งยงค์ สมมิ กรรมการผู้จัดการ BSA เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอาชีพผู้พิการ(มาตรา 35) หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 609 ชั่วโมง   …

BSA คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณการให้ความร่วมมือขององค์กร/หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมี งานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ในงาน “ส่งเสริมการมีงานทำประจำปีงบประมาณ 2562”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 BSA ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการให้ความร่วมมือของ องค์กร/หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่องในงาน“ส่งเสริมการมี งานทำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒”  จากกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล…

BSA ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 รอบ Surveillance visit 4th

การสรรหาบุคลากรให้กับธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก RECRUIT of SERVICE PERSONNEL AND RETAIL BUSINESS การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพในครั้งนี้ เป็นการยืนยันว่า BSA มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง…

การลงนาม MOU ทวิภาคี ระหว่าง BSA และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 BSA ได้ร่วมลงนาม MOU ทวิภาคี ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ โดยในการลงนามครั้งนี้ โดยมี…

SERVICE EXCELLENCE : SERVICE CULTURE

เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค. 60 BSA จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 ให้กับพนักงานธุรกิจบริการ พื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการโดย บก.บคท. ในหัวข้อ…

BSA ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาริสต้า 2017

BSA ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาริสต้า 2017  มีผู้สมัครแข่งขัน บาริสต้า ปีนี้ 400 ท่าน โดยทาง ปตท. มีการแบ่งคัดเลือกเพื่อคัดเลือกผู้แข่งขันบาริสต้า…

SYNERGY START FROM YOU

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2559 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ได้จัดสัมมนาให้กับผู้จัดการสาขา ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ของบริษัท…

Service Excellence

ในปี พ.ศ.2558 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระดับพนักงาน ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดในหัวข้อ service excellence เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ…