กิจกรรม

Responsibility, Integrity & Ethics, Trust

BSA ร่วมลงนาม MOU ณ กระทรวงแรงงาน

February 15, 2019

นางเบญญาภรณ์ จารุจินดา กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนาม MOU ที่งาน
“ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ประจำปี 2562”
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ กระทรวงแรงงาน

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter