CSR

Corporate Social Responsibility

โครงการ “แยกแลกยิ้ม”

April 25, 2017

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 ทีมงาน BSA ได้เข้าร่วมกิจกรรมCSR ในโครงการ แยกแลกยิ้ม  ร่วมกับผู้บริหารจากปตท. ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด จ.สระบุรี
โดยได้มีการแจกอุปกรณ์กีฬาและการเกษตร ให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำอุปกรณ์กีฬาไปช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายให้เด็กๆ
และนำอุปกรณ์การเกษตรไปทำโครงการอาหารกลางวัน

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter