กิจกรรม

Responsibility, Integrity & Ethics, Trust

โครงการฝึกอาชีพผู้พิการ(มาตรา 35) หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

July 24, 2020

นายยิ่งยงค์ สมมิ กรรมการผู้จัดการ BSA เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอาชีพผู้พิการ(มาตรา 35) หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 609 ชั่วโมง   

โดยมีผู้พิการเข้าร่วมฝึกอาชีพ จำนวน 55 คน   เริ่มฝึกอาชีพวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 25 ธันวาคม 2563 รวม 6 เดือน   เปิดโครงการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ สมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางกฤติกา คำอรรถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารองค์กรและความยั่งยืน, นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, ผู้อำนวยการจัดหางานจังหวัดอุดรธานี, ผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี นายกสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี และนายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีครั้งนี้

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter