เขียนเรซูเม่อย่างไรให้โดนใจนายจ้างยุค AEC

December 25, 2016

หลายๆ คนก็อาจจะเรียนจบแล้ว และบางคนก็เริ่มต้นการหางานใหม่ ดังนั้นใบเบิกทางสำหรับการได้งานนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ และ Resume ที่เราส่งไปให้กับบริษัทต่างๆ นั้นก็เปรียบเสมือนด่านแรกที่บริษัทจะรับพิจารณาว่า จะรับเข้าทำงานหรือไม่ ประวัติส่วนตัวหรือ Resume ที่จัดทำมาเป็นอย่างดี จะเพิ่มโอกาสได้งานของคุณ ประวัติส่วนตัวที่ตั้งใจทำ ตั้งใจนำเสนอตัวตนที่น่าสนใจ จะสร้างความประทับใจแก่นายจ้าง ทำให้นายจ้างอยากเห็นตัวจริงของเจ้าของประวัติส่วนตัว และจุดนี้เองที่ทำให้คุณได้มีโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์งานต่อไป

knowledge-resume-image

การเขียน Resume

Resume เป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญสำหรับคนที่กำลังหางาน เพราะ Resume จะสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้สมัคร ซึ่งองค์กรสามารถมองความเป็นตัวคุณได้จากประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน จะประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่, เบอร์มือถือ, เบอร์บ้าน, อีเมล์, รูปถ่ายปัจจุบัน และ ฟอนต์ที่ใช้อาจจะใหญ่กว่าส่วนอื่นๆในเรซูเม่ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ข้อมูลการศึกษา ให้เริ่มจากการศึกษาสูงสุดลงไป โดยเรียงตามปีที่จบการศึกษาล่าสุด ซึ่งจะประกอบไปด้วย ระบุชื่อของสถาบัน, คณะและสาขาที่จบการศึกษา, สามารถใส่ GPA ลงไปได้, หากมีการเรียนปริญญาโทหรือปริญญาตรีมากกว่าหนึ่งสถาบัน ให้เริ่มด้วยปี ตามด้วยสถาบันที่จบสูงสุดไว้เป็นอันดับแรก ต่อด้วยสถาบันถัดมา ประสบการณ์การทำงานให้เรียงลำดับจากบริษัทที่ทำงานล่าสุด ถอยไปจนถึง บริษัทที่ทำงานที่สุดท้าย สำหรับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานมานานประมาณสิบถึงยี่สิบปี หากใส่รายละเอียดครบทุกที่อาจจะมีเนื้อหาแน่นจนเกินไป ให้เลือกเฉพาะ ตำแหน่งที่สำคัญและตรงกับงานที่กำลังสมัครมากที่สุด ส่วนที่ไม่สำคัญ ให้ลดข้อมูลตรงนี้บ้างก็ได้, ในตำแหน่งที่เคยทำงานมา ให้ระบุตำแหน่ง ความรับผิดชอบ รายละเอียดงานโดยย่อ หากต้องการที่จะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับริษัทที่ทำไว้ด้วย ความสามารถ/ทักษะต่างๆ จะต้องเป็นทักษะที่สามารถใช้งานได้จริง สิ่งที่ควรระบุไว้ในส่วนทักษะคือ ภาษาต่างประเทศ เช่น ดีมาก ดีพอใช้, คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมอะไรได้ชำนาญบ้าง,โปรแกรมเฉพาะทาง เช่น โปรแกรมทางด้านบัญชี วิศวะ ดีไซน์ หรือโปรแกรมอื่นๆ, คอร์สที่ได้รับอบรมมา รวมทั้งประกาศนียบัตรต่างๆที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพ บุคคลอ้างอิง ควรเป็นบุคคลที่รู้จักตัวเราเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องนิสัยและการทำงาน อาจจะเป็นบุคคลที่เคยร่วมงานมาก่อนจากองค์กรเก่า หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่เพิ่งเรียนจบ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter