บริษัทที่ได้รับการไว้วางใจด้านงานบริการ

(TO BE TRUSTED SERVICE SOLUTIONS COMPANY)

NEW BUSINESS

หน้าที่ของ BSA (งานจัด)

เรารับจัดอบรม, Event และสัมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่ลูกค้ากลุ่มปตท. โดยกลุ่มผู้จัดที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้งานที่ออกมาสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

หน้าที่ของ BSA (งานตกแต่งสวนภูมิทัศน์)

เราให้บริการตกแต่งสวนภูมิทัศน์แก่กลุ่ม สน.ปตท. ที่ BSA เป็นผู้บริหาร โดยมุ่งสร้างผลงานที่ละเอียด เรียบร้อย
และสวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจในการบริการให้กับกลุ่มลูกค้า

หน้าที่ของ BSA (Maintenance อุปกรณ์ในร้าน Cafe Amazon)

เราให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในร้าน Cafe Amazon โดยทีมช่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด