พนักงาน IT Programmer (ส่วนกลาง)

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.ชาย / หญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.มีความรู้ในการเขียน Program (PHP / C++ /Java /.Net และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
5.มีทักษะการสื่อสาร
ประสบการณ์: ประสบการณ์การทำงานด้านการเขียน Program อย่างน้อย 2 ปี
รายได้: 15,000 - 20,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. นำเสนอและชี้แจงผลกระทบต่อการเขียน Program
2. ดูแลควบคุมและแก้ไขพร้อมทั้งการบำรุงรักษาระบบที่ได้มีการพัฒนา
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านงานสารสนเทศให้หน่วยงานทั้งต้นสังกัดและส่วนกลาง
4. ดูแลและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน
5. แก้ไขเปลี่ยนแปลง Program Software ตามอายุการใช้งาน
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter