พนักงานสรรหาอาวุโส (ส่วนกลาง)

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร Enco A ชั้น 10
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.ชาย / หญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,บริหารรัฐกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
5.มีทักษะด้านการสื่อสาร
ประสบการณ์: ด้านการสรรหา 2 ปีขึ้นไป
รายได้: 20,000 - 25,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. รับสมัครงาน และสรรหาคัดเลือกพนักงานเบื้องต้น
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สรุปรายงานการสรรหา รายสัปดาห์ รายเดือน
4. จัดทำแผนการปฏิบัติงานสรรหา นอกพื้นที่
5. ติดต่อจัดหางานพื้นที่ เพื่อขอคัดรายชื่อ และติดต่อการขออนุญาตออกบูธนัดพบแรงงาน
6. ติดต่อสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
7. วางแผนการสรรหาบุคลากร
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter