พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ(ผู้ช่วยQA)

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงคั่วกาแฟ คาเฟ่อเมซอน
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ชะแมบ, อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: เพศ ชาย / หญิง
อายุ 20 ถึง 25
ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปวส.
สาขา ปวส ทุกสาขา
รายได้: 13,000 บาท ค่าเบี้ยกันดาร 1,300 บาท , OT
ลักษณะงาน: เก็บตัวอย่างกาแฟมาเพื่อให้ QA ชิม เตรียมน้ำและแก้วกาแฟสำหรับชิม เก็บข้อมูลกาแฟในการชิมแต่ละ Batch เก็บล้างทำความสะอาดแก้ว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการชิม
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter