พนักงานต้อนรับ

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สนญ.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ หญิง
อายุ 22 ถึง 26
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
สาขา ทุกสาขา
รายได้: 15,000 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน
ลักษณะงาน: -งานต้อนรับและรับโทรศัพท์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และรับข้อความกรณีที่ผู้ที่ลูกค้าต้องการติดต่อไม่อยู่
- ดูแลการเข้าออกของพนักงานและผู้มาติดต่อ และดูแลความเรียบร้อยของพิ้นที่บริเวณโถงต้อนรับและห้องประชุม
- ช่วยงานรับ-ส่งเอกสาร กรณีที่ได้รับการร้องขอ
- บันทึกการประทับตราบัตรจอดรถ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): -2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter