ผู้ช่วยช่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ วังน้อย (ปท.11)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: วังน้อย, อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
อายุ 22 ถึง 35
ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปวส.
สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายได้: 12,700 บาท OT
ลักษณะงาน: งานช่วยปฏิบัติการควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มความดัน,สนับสนุนงาน ควบคุมการเดินเครื่อง compressor และ อุปกรณ์อื่นๆ
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter