ผู้ช่วยช่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ไชโย, อำเภอ/เขต: ไชโย, จังหวัด: อ่างทอง
คุณสมบัติ: เพศชาย
อายุ 20-35 ปี
วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างเครื่องกล และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
รายได้: 12,700 บาท
ลักษณะงาน: - งานช่วยปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบท่อ
- งานช่วยปฏิบัติการควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มความดัน สนับสนุนงาน ควบคุมการเดินเครื่อง compressor และ อุปกรณ์อื่นๆใน WCS
จำนวน(อัตรา): 15
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter